Członkowie

Klub zrzesza członków, miłośników kajakarstwa turystycznego, a działa w oparciu o ich pracę społeczną.

Klub Turystów Wodnych w Chełmnie liczy 31 członków i coraz szersze grono sympatyków. Niektórzy członkowie Klubu posiadają kwalifikacje PTTK Przodowników Turystyki Kajakowej, Instruktor Turystyki i Rekreacji, Instruktor Rekreacji Ruchowej. Klub prowadzi aktywną działalność w dziedzinie kwalifikowanej turystyki kajakowej. KTW zrzesza również członków PTTK – dla niektórych jest on klubem macierzystym. Jesteśmy również członkiem ICF – Internationale Canoe Federation, Polskiego Związku Kajakowego oraz Wojskowego Stowarzyszenia „Sport – Turystyka – Obronność”. Działalność Klubu jest od samego początku tj. 1946 roku dokumentowana w kronikach oraz na niniejszej stronie internetowej. W ramach działalności statutowej organizowane są spływy kajakowe, niektóre z nich mają już długą historię i tu należy wymienić m.in. Międzynarodowe Spływy Kajakowe Pojezierzem brodnickim – Drwęcą – Wisłą (od 1960 r.) oraz Ogólnopolski Spływ Kajakowy Stowarzyszenia Saperów Polskich (od 2003 r.). Klub wyposażony jest we własny sprzęt kajakarski, który został zakupiony ze składek członkowskich, otrzymanych nagród pieniężnych, bądź ofiarowany przez darczyńców. Klub z racji wieloletniej działalności zyskał zaufanie nie tylko uczestników poszczególnych imprez, ale także partnerów wspierających naszą działalność oraz organizację spływów.

Zobacz także:
Członkowie zasłużeni
– Statut KTW Chełmno
Zostań członkiem KTW Chełmno
Historia Klubu