Zgłoszenie uczestnictwa

Uwaga: Prosimy o staranne wypełnienie pól formularza, a przed naciśnięciem „Wyślij zgłoszenie” ponowne sprawdzenie gdyż formularz w chwili obecnej uniemożliwia korektę zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą listowną, pocztą elektroniczną oraz za pomocą poniższego formularza.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu spływu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przesłanych za pomocą formularza dla potrzeb udziału we wskazanym przez zgłaszającego spływie. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu swoich danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane osobiste są do wglądu zgłaszającego oraz poprawienia w Klubie Turystów Wodnych w Chełmnie, ul. Biskupia 16 po okazaniu dowodu osobistego.

Zebrane dane wykorzystywane są wyłącznie na cele spływu w tym ubezpieczenie uczestników w firmie ubezpieczeniowej (PZU S.A.) na okres spływu.

Osoby niepełnoletnie wybierające się bez rodziców bądź opiekunów prawnych muszą posiadać pisemną ich zgodę oraz oświadczenie osoby opiekującej się niepełnoletnim podczas spływu.

Pola oznaczone gwiazdką, są polami obowiązkowymi!

  Zgłoszenie dotyczy spływu: *


  Osoba nr 1
  przejdź krok dalej
  Osoba nr 2
  przejdź krok dalej
  Osoba nr 3
  przejdź krok dalej
  Osoba nr 4
  przejdź krok dalej
  Osoba nr 5
  przejdź krok dalej
  Osoba nr 6
  przejdź krok dalej
  Osoba nr 7
  przejdź krok dalej
  Osoba nr 8
  przejdź krok dalej
  Osoba nr 9
  przejdź krok dalej
  Osoba nr 10
  .

  Sprzęt
  *

  Uwagi:

  captcha
  Kopię zgłoszenia prześlemy na adres email zgłaszającego!