Wybory Zarządu KTW Chełmno kadencja 2015 – 2019

21 listopada 2015 roku w Sali Tradycji Klubu Turystów Wodnych odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Otwarcie Walnego Zebrania Członków dokonał Wiceprezes Stanisław Konowalik. Minutą ciszy uczczono pamięć Prezesa Lecha Bolta. Po stwierdzeniu kworum (obecność 63,3 % uprawnionych do głosowania) i przedstawieniu sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ostatnie cztery lata, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. W wyniku głosowania do Zarządu zostali wybrani:
● Wiesław Bolt
● Wiesław Czarniecki
● Stanisław Drozd
● Marek Grabowski
● Stanisław Konowalik
● Jan Szpil

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
● Mariusz Drozdowski
● Tomasz Liszewski
● Daniel Rychlik

Na 1. posiedzeniu nowo wybranych Członków Zarządu zostało wybrane Prezydium w składzie:
● Prezes Stanisław Konowalik
● Wiceprezes Stanisław Drozd
● Skarbnik Marek Grabowski
● Sekretarz Jan Szpil
● Członek Wiesław Bolt
● Członek Wiesław Czarniecki

Na 1. spotkaniu nowo wybrani Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wyboru Przewodniczącego, którym został Daniel Rychlik.

Podczas Walnego Zebrania podjęto uchwały ws. planu działania KTW Chełmno na nadchodzący rok oraz wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Z życia Klubu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.