Wybory Zarządu KTW Chełmno kadencja 2019 – 2023

23 listopada 2019 roku w Sali Tradycji Klubu Turystów Wodnych odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Otwarcie Walnego Zebrania Członków dokonał Prezes Stanisław Konowalik.Po stwierdzeniu kworum (obecność 90% uprawnionych do głosowania) i przedstawieniu sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ostatnie cztery lata, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. W wyniku głosowania do Zarządu zostali wybrani:
● Krzysztof Bolt
● Wiesław Czarniecki
● Stanisław Drozd
● Marek Grabowski
● Stanisław Konowalik
● Daniel Rychlik

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
● Longina Dzierzbicka
● Mariusz Drozdowski
● Radosław Bolt

Na 1. posiedzeniu nowo wybranych Członków Zarządu zostało wybrane Prezydium
w składzie:
● Prezes Stanisław Konowalik
● Wiceprezes Stanisław Drozd
● Skarbnik Marek Grabowski
● Sekretarz Daniel Rychlik
● Członek Wiesław Czarniecki
● Członek Krzysztof Bolt

Na 1. spotkaniu nowo wybrani Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wyboru Przewodniczącego, którym została Longina Dzierzbicka.

Podczas Walnego Zebrania podjęto uchwały ws. planu działania KTW Chełmno na nadchodzący rok. Na samym końcu uczczono pamięć śp. Lecha Bolta.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Z życia Klubu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.