Konkurs „Rodzynki z pozarządówki”

16 czerwca Delegacja KTW uczestniczyła w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom VII edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.

rodzynkilogo

rodzynki

Młodzi przejęli inicjatywę…
W połowie marca młodzi działacze KTW Chełmno Daniel Rychlik, Marek Nurkowski przygotowali dokumentację konkursową (informacje, regulaminy, wycinki prasowe (polskie i zagraniczne) fragmenty programów telewizyjnych, zdjęcia, filmy, rekomendacje dotyczące 53 Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą”), które z wnioskiem przesłane zostały do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W zgromadzeniu informacji pomagali również członkowie Zarządu Klubu, nie bez znaczenia były przytaczane przez nich historyczne wydarzenia, które później mogliśmy wykorzystać.

Połowę zgłoszonych inicjatyw odrzucono…
23 kwietnia kapituła konkursu w składzie (poniżej) oceniła zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu.
1) Beata Sawińska
Przewodnicząca Kapituły Konkursu – Dyrektor Gabinetu Marszałka,
2) Ewa Głodowska-Morawska
Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
3) Piotr Niedziałkowski
inspektor Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
4) Anna Jakubowska
starszy specjalista Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
5) Barbara Kania
Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
6) Karol Gutsze
przedstawiciel Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa,
7) Dorota Wilczura
przedstawiciel laureatów poprzedniej edycji konkursu,
8) Renata Borowiecka-Gutsze
przedstawicielka laureatów poprzedniej edycji konkursu.

Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 16 projektów w tym także nasz, spośród 32 zgłoszonych na konkurs.

Wizytacja w Klubie…
7 maja siedzibę Klubu odwiedziła delegacja kapituły konkursu. Nagrano krótki materiał wideo (poniżej), w którym głos zabierają kolejno Stanisław Konowalik (wiceprezes), Daniel Rychlik (skarbnik), Marek Nurkowski (rzecznik prasowy). Niestety w tym czasie prezes Lech Bolt przebywał w szpitalu, nad czym wszyscy ubolewaliśmy. Podczas wizytacji dostrzegamy, że kapituła jest bardzo dobrze zapoznana z przekazanymi przez nas materiałami, więc opowiadamy o tym czego nie otrzymali – o historii Klubu. Wspólnie w czwórkę (w międzyczasie dołączył do nas Marek Grabowski) staraliśmy się przedstawić Klub i jego działalność od A do Z, podkreślaliśmy że nikt z założycieli nie przypuszczał, że z drużyny harcerskiej zrodzi się tak duży Klub, który będzie działał tyle lat! Z każdym zdaniem Kapituła zaczynała emanować swoimi emocjami. Nie wiedzieliśmy czy to wystarczy (przed Członkami Kapituły jeszcze wiele organizacji do odwiedzenia). Przeglądali puchary, medale, proporczyki znajdujące się w Sali Tradycji zaproponowaliśmy aby pochylili się nad wyłożonymi wcześniej kronikami Klubu (po kilka pierwszych i ostatnich tomów). Zaszokowani zdjęciami z drugiej połowy lat 40-tych i wytrwałością w prowadzeniu ksiąg przez blisko 70 lat, opuszczali siedzibę zapewniając, że będą nas rekomendować pozostałym członkom kapituły. Mijają kolejne dni, w ferworze zadań codziennych zapominamy o konkursie.

28 maja kapituła konkursu rozstrzyga konkurs odrzucone zostały kolejne 4 projekty.

Dobre wieści…
Prezes Klubu informuje nas o odebranej przed chwilą rozmowie telefonicznej. To były dobre wiadomości. Zostaliśmy laureatami konkursu „Rodzynki z pozarządówki”. Ciekawi docieramy do materiałów dostępnych na stronie konkursu i dowiadujemy się, o tym że zgłoszony przez nas projekt znalazł się w gronie 12 laureatów, ale to nie wszystko.

Gala i wręczenie nagród…
16 czerwca Delegacja KTW Chełmno (Lech Bolt, Barbara Bolt, Daniel Rychlik, Stanisław Konowalik, Stanisław Drozd, Wiesław Czarniecki, Marek Grabowski, Jan Szpil, Maria Szpil) była w Diecezjalnym Centrum Kultury (Zamek Bierzgłowski) aby uczestniczyć w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom VII edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”. Podczas gali zaprezentowano w skrócie wszystkie nagrodzone projekty. Pulę nagród w wysokości 30.000 zł podzielono następująco: miejsca I – VI po 3.000 zł, a VII – XII po 2.000 zł, KTW Chełmno znalazło się w pierwszej grupie (III miejsce). Po wręczeniu nagród w murach zamku rozbrzmiała muzyka zespołu Eljazz Quartet. Po uroczystej części nastąpił poczęstunek.

Słowem podziękowania…
Cieszymy się, że Kapituła doceniła naszą pracę i starania. Niewielu zdaje sobie sprawę, że organizacja takiego przedsięwzięcia zaczyna i kończy się w sierpniu, lecz już innego roku (tuż po zakończeniu spływu planowany i przygotowywany jest następny). Zawsze staramy się organizować jak tylko najlepiej potrafimy, a te wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, że to dobra droga i motywuje do dalszych działań.

Kto mógł wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogły uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Uczestnicy konkursu, musieli spełnić następujące warunki:
1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2013 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogły przekraczać 300 000 zł.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERADSC_6043 DSC_6045 DSC_6046 DSC_6050 DSC_6052 DSC_6055 DSC_6058 DSC_6059 DSC_6060 DSC_6071 DSC_6073 DSC_6076 DSC_6079 DSC_6082 DSC_6084 DSC_6087 DSC_6090 DSC_6093 DSC_6095 DSC_6098 DSC_6099 DSC_6106 DSC_6107 DSC_6110 DSC_6114 DSC_6115 DSC_6116 DSC_6118 DSC_6119 DSC_6120 DSC_6121 DSC_6128

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

fot.: Jan Szpil, Daniel Rychlik

tekst powstał w oparciu o:
– przekaz ustny delegatów
– materiały ze strony ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Z życia Klubu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.