Członkowie zasłużeni w PTTK, PZKaj, MON

Poniżej prezentujemy zasłużonych członków Klubu, którzy poza wzorowym działaniem w KTW zostali niejednokrotnie wyróżnieni medalami, odznaczeniami czy tytułami przez różne organizacje m.in. Polski Związek Kajakowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

zasluzeni

śp. Bolt Lech zm. 02.06.2015 r. – Złota Honorowa Odznaka PTTK, złoty Medal „Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny”, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorowa Odznaka WOPR, Odznaka Za Zasługi Dla Miasta Chełmna, Złota Odznaka „Zasłużony W Pracy PTTK Wśród Młodzieży”, Odznaka „Za Zasługi Dla Turystyki”, Złoty Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Złota Honorowa Pałucka Odznaka Krajoznawcza, Pamiątkowa Odznaka Pułkowa 9. Pułku Pontonowego, Odznaka Turystyki PZK, Złota Odznaka Honorowa PZKaj, Honorowa Regionalna Odznaka Krajoznawcza I Stopnia „Turysta Chełmna”, Zasłużony Dla NSZZPW, Członek Honorowy PTTK, Odznaka Honorowa 4RBM, Medal „Ambasador Brodnicy”, Złoty Medal Pamiątkowy „Zasłużony Dla Wojsk Inżynieryjnych”, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Turysty PZKaj Stopnia Diamentowego, Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK, Rycerski Medal Przyjażni, Za Zasługi Dla Kultury W Wojsku Polskim, Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiego Kajakarstwa, Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Turystyki, Odznaka Honorowa Krzyż Związku Miast Nadwiślańskich, Tytuł Zasłużony Dla Miasta Chełmna., Złota Honorowa Odznaka PTTK Chełmno, Medal „50 lat w PTTK”, Medal jubileuszu 85 lat działalności PZKaj.

Bolt Krzysztof – Złota Honorowa Odznaka PTTK, Złota Honorowa Odznaka PZK, Złota Honorowa Odznaka PTTK Chełmno.

 

 

Czarniecki Wiesław – Medal 20-lecia Samorządu Brodnicy, Srebrna Honorowa Odznaka PTTK, Srebrna Honorowa Odznaka PZK, Złota Honorowa Odznaka PTTK Chełmno.Drozd Stanisław – Brązowy Medal “Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Złoty Medal “Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny”, Medal “Za Zasługi Dla Rozwoju Turystyki Kajakowej”, Odznaka “25 lat W PTTK”, Srebrna Honorowa Odznaka PZKaj, Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Turystyki”, Srebrna Honorowa Odznaka PTTK, Złota Honorowa Odznaka PTTK Chełmno.

śp. Dzierzbicki Jerzy zm. 27.12.2013 r. – Srebrna Odznaka PTTK “Zasłużony W Pracy Wśród Młodzieży”, Złota Honorowa Odznaka PTTK, Odznaka Honorowa ”Za Zasługi Dla Turystyki”, Turystyczna Odznaka Kajakowa Stopnia Diamentowego, Medal 20-lecia Samorządu Brodnicy, Złota Honorowa Odznaka PZK, Złota Honorowa Odznaka PTTK Chełmno, Medal „50 lat w PTTK”, Medal jubileuszu 85 lat działalności PZKaj.

śp. Grabowski Marek zm. 10.02.2022 r. – Pamiątkowy Medal 50 lat Polski W Misjach Pokojowych, Srebrny Medal Pamiątkowy Zasłużony Dla Wojsk Inżynieryjnych, Brązowy Medal „Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny”, Medal PTTK „ Za Pomoc i Współpracę”, Gwiazda Iraku, Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Turystyki”, Złota Honorowa Odznaka PTTK Chełmno.

Konowalik Stanisław – Odznaka „Za zasługi Dla Turystyki”, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Honorowa Odznaka PZK, Złota Honorowa Odznaka PTTK, Medal 20-lecia Samorządu Brodnicy, Złota Honorowa Odznaka PTTK Chełmno.

.

Rychlik Daniel – Srebrna Honorowa Odznaka PZK, Brązowa Honorowa Odznaka PTTK Chełmno.

.JSSzpil Jan – Złoty medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Srebrny Medal „Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny, Medal Za Udział W Misjach Pokojowych ONZ W Libanie, Brązowa Honorowa Odznaka PTTK Chełmno.

 

Danuta BoltBrązowa Honorowa Odznaka PTTK, Srebrna Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży”, Brązowa Odznaka Honorowa PZK, Złota Odznaka Oddziału PTTK w Chełmnie za wkład pracy w rozwój turystyki i krajoznawstwa

 


Zobacz także:
Członkowie Klubu
– Statut KTW Chełmno
– Zostań członkiem KTW Chełmno
Historia Klubu